Hoeveel Kosten Grasmat Per M2?

Published Apr 07, 23
8 min read

Wat Kost 30m2 Kunstgras?84%? 0% 20% 2005: 0% Vanaf 2006: 300/referentieverbr uik van het jaar vr het betreffende jaar 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij???? '08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punt erbij tot '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punting erbij kid '50 50% m. i.v.

75% 10% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij 0% 10% 0% 0% 2008-2010: 20%, 2011-2020: 40% 2021-2050: 80% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij Zuiniger verlichting, LED's Landbouw Industrie Glastuinbouw, akkerbouw veehouderij Industrie? Energiezuinigere installaties HT/LT Warmteterug-winning Kantoren Nieuwbouw kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken icm Warmte-/ koudeopslag Zuiniger verlichting, LED's Bestaande kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non revenue Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +3%-punt per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max.

75% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar toddler max. penetratie 50% '08: 2%, daarna + 2 %-punting per jaar erbij, max. 50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max. Grasmatten.

50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij toddler '50 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij VOORBEELD -FUNCTIE Onderwijs VOORBEELD -FUNCTIE Gezond- en welzijnszorg Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Verkeer en vervoer Personenver voer? '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar kid max.

penetratie 50% '08: 10%, daarna +20%punting per jaar erbij tot 100% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar toddler max. Grasmatten. penetratie 50% '08: 10%-punting per jaar erbij toddler 100%? Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna +0,5%punt per jaar erbij toddler '50 Minder automobile's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij tot max.

Grastapijt Kopen?

0% Auto's rijden elektrisch Vracht & bestelauto' s Vrachtwagens toddler aan start bedrijventerreinen Vrachtwagens rijden elektrisch '15: 1%, daarna elk jaar 1% erbij toddler '50 '15: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij toddler max. 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% '15-'50: 10% 0% 0% 50% Aannames duurzame energieproductie MEER Goirle DE-bron Zon PV bestaande woningbouw Zon PV nieuwbouw woningen Eenheid Per m2 Per m2 Zon PV bestaande utiliteitsbouw Per m2 Zon PV nieuwe utiliteitsbouw Per m2 Zon PV - openbare verlichting Zon thermisch (zonneboilers) Per m2 Per m2 Omvang, jaarlijks bijgeplaatst Optimum bijgeplaatst '10-'19, 2% van de bestaande woningen wordt met 30m2 PV belegd Vanaf '20, 15% fulfilled 60 m2 Vanaf 2010 wordt elk jaar 80% in dat jaar gebouwde woningen van 30 m2 PV voorzien. Grasmatten.

750 m2 per jaar erbij Vanaf 2008: 860 m2 beschikbaar dakkoppervlak per jaar t/m 2020, waarvan vanaf 2010 elk jaar 50% bedekt wordt. 10: 25%, daarna 25% per jaar erbij '05: 0,14% ideal.

belegd Max 80% van de bestaande woningvoorraad Vanaf '10: elk jaar wordt 80% in dat jaar gebouwde woningen belegd Productie(GJ secundair/eenheid/jr) Warmte (GJ sec/ eenheid/ jr) Elektriciteit (k, Wh/ eenheid/ jr) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij tot '50 Max 60 m2 PV per woning Max 80% van de nieuwbouw woningen 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij kid '50 Max 60 m2 PV per woning Max 54. Grasmatten.

320 m2 (helft van Additional) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij tot '50 Max 100% 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij toddler '50 Max (Grasmatten). 80% van de bestaande woningvoorraad Max 80% van de nieuwbouw woningen Max 3,5 m2 zonnecollector per woning 1,36 Motorbrandstof (GJ sec/ eenheid/ jr) Windturbines additional Per wind turbine a 2 MW Warmte-koudeopslag (bestaande bouw) Per woning Warmte-koudeopslag (nieuwbouw) Per woning Warmterugwinning rioolwater RWZI Geothermie Per installatie Biomassavergisting veeteelt Per heap afval Warmte-koudeopslag uit asfalt Per m2 Per woning met 3,5 m2 coll.

Vanaf '10 elk jaar 3% van de bestaande woningvoorraad '07-'11: 426 woningequivalenten per jaar. Vanaf 2012 krijgt elk jaar 3% van totale nieuwbouw WKO Installatie vanaf 2015 gereed '10: 45. Ieder jaar 3% meer erbij dan het jaar ervoor (exponentile groei) '15: 150 '16: 200 '17: 550 '18: 550 Vanaf 2010 wordt elk jaar 25.

30% van de bestaande woningvoorraad 0,35 *(warmteverbruik bestaande woning REF *(1-warmtebesparing bestaande woning MEER)) Max. 30% van de totale nieuwbouwwoningen 0,35 *(warmteverbruik nieuwbouwwoning REF *(1-warmtebesparing nieuwbouwwoning MEER)) 22. 469 Max 25% van bestaande woningvoorraad (2.

Gras Onderhoud25% in '08, daarna elk jaar + 1%-punting erbij 0% 0% '10-'14: 40% ale dan autonoom '15-'19: 60% brew dan autonoom '20-'25: 80% beer dan autonoom Compact bouwen Zuiniger verlichting, LED's Bestaande woningen Isolatie van wanden, vloeren, daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% 0% (geen additional besparing t.

EPC '08: 1%, daarna + 6 %-punt per jaar erbij, max. 100% '08: 1%, daarna +1,5%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar toddler max penetratie 60% Na 2025 lineair in 10 jaar aflopend naar 100% fulfilled 2% per jaar 0% 0% 0% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Motorbrandstoffen Besparing op Verbetering functieverbruik omzettingsrend. Grasmatten.penetratie 30% '08: 0,5%, daarna + 1% per jaar kid max. penetratie 50% '08: 1%, daarna + 6 %-punt per jaar, max. 100%? '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punting erbij kid '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punting erbij kid max. 50% 75% m. i.v. '08, daarna 1% per jaar erbij tot maximaal 80% '08: 50%, daarna + 6 %punt per jaar erbij, max.

penetratie 75% '08: 1%, daarna + 6%-punting per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% 0% 18%*(referentieve rbruik/referentiever bruik 2008) 75%*(referentiever bruik betreffende jaar/referentieverbr uik 2008) 0% 0% 20% 300/referentieverbr uik van het jaar virtual reality het betreffende jaar 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij???? 20% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punting erbij 0% 20% 0% 0% 2008-2010: 30%, 2011-2020: 50% 2021-2050: 90% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 70% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non earnings Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken VOORBEELDFUNCTIE Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Onderwijs VOORBEELD- Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +2%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, + 1%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar kid max.

75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar kid max. penetratie 75% '08: 2%, daarna + 4%-punting per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, + 1%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar kid max.

Grasmatten

penetratie 75% '08: 10%, daarna +25%punt per jaar erbij toddler 100% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar tot max (Grasmatten). penetratie 75% '08: 10%-punting, daarna + 20%punt per jaar erbij toddler 100%?? Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna + 2%punt per jaar erbij kid '50 Verkeer en vervoer Personenver voer Minder auto's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij toddler max.

Navigation

Home

Latest Posts

Steenkorven Omheining

Published Apr 26, 23
10 min read

Ordering Grass Mats?

Published Apr 07, 23
11 min read

Gras Maaien

Published Apr 07, 23
11 min read